takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Saxifraga moschata Wulfen ssp. dominii Soó em. PAWŁOWSKA