takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.284)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab.

zaraza bladokwiatowa
Orobanche reticulata Wallr. p.p.
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
kwiatostan, widoczna korona barwy żółtawej, z fioletowym rąbkiem, ogruczolona (podstawy gruczołków fioletowe), fioletowo żyłkowana, linia grzbietowa korony w początkowym odcinku prawie prosta, potem nagle zgięta; 02.07.2007, Góry Kaczawskie, Mysłów; copyright © by Błażej Gierczyk
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
kwiatostan, widoczna korona barwy żółtawej, z fioletowym rąbkiem, ogruczolona (podstawy gruczołków fioletowe), fioletowo żyłkowana, linia grzbietowa korony w początkowym odcinku prawie prosta, potem nagle zgięta; 02.07.2007, Góry Kaczawskie, Mysłów; copyright © by Błażej Gierczyk
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
kwiat, widoczna korona barwy żółtawej, z fioletowym rąbkiem, ogruczolona (podstawy gruczołków fioletowe), fioletowo żyłkowana, linia grzbietowa korony w początkowym odcinku prawie prosta, potem nagle zgięta
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
zbliżenie kwiatostanu, widoczna korona barwy żółtawej, z fioletowym rąbkiem, ogruczolona (podstawy gruczołków fioletowe), fioletowo żyłkowana, linia grzbietowa korony w początkowym odcinku prawie prosta, potem nagle zgięta
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
z żywicielem – Cirsium oleraceum
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.284 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
siedlisko, z udziałem m.in. chabra austriackiego Centaurea phrygia
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
siedlisko
wystepowanie
o mapie występowania
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040805.6.bg - Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa); Góry Kaczawskie
040805-6
leg. Błażej Gierczyk
/Góry Kaczawskie/ #4
znalezisko 20050727.9.bg - Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa); Nowe Rochowice, G. Kaczawskie, skraj drogi
050727-9
leg. Błażej Gierczyk
/Nowe Rochowice, G. Kaczawskie, skraj drogi/ #3
znalezisko 20070702.5.bg - Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa); Góry Kaczawskie, Mysłów
070702-5
leg. Błażej Gierczyk
/Góry Kaczawskie, Mysłów/ #14
znalezisko 20070810.2.and - Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa); Puszcza Romincka
070810-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/Puszcza Romincka/ #4
znalezisko 20080708.5.bg - Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa); Bieszczady, droga na przełęcz Bukowską
080708-5
leg. Błażej Gierczyk
/Bieszczady, droga na przełęcz Bukowską/ #13
znalezisko 20150806.2.mlc - Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa); Bieszczady, droga na Przełęcz Bukowską
150806-2
leg. Marcin Łuczak
/Bieszczady, droga na Przełęcz Bukowską/
/okazy przekwitłe/ #9