takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Orobanche minor Sm.

zaraza drobnokwiatowa
Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)
19.07.2009, Żywiec; copyright © by Renata Piwowarczyk
Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)
Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Roślina roczna, dwuletnia lub bylina; pasożyt.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorski [czas przybycia na teren Polski: ?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych