atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Sherardia arvensis L.

rolnica pospolita
Sherardia arvensis (rolnica pospolita)
28.06.2008, Niecka Nidziańska; copyright © by Jerzy Kruk
Sherardia arvensis
Sherardia arvensis
Sherardia arvensis
Sherardia arvensis
Sherardia arvensis
Sherardia arvensis
Sherardia arvensis (rolnica pospolita)
Sherardia arvensis (rolnica pospolita)
Sherardia arvensis (rolnica pospolita)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Rubiaceae (marzanowate)kl 644
kielich wyraźny, 6-ząbkowy, pozostający na owocu

space

kwiaty w szczytowych pęczkach o charakterze główki, otoczone okółkiem z najwyższych liści zrośniętych nasadami

space

występowanie

Sherardia arvensis (rolnica pospolita)
wystepowanie
o mapie występowania
nieczęsta, głównie na południu Polski; pola na skałach wapiennych

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120715.1.jmak - Sherardia arvensis (rolnica pospolita); Jura Szwabska, Niemcy
120715-1
leg. Jarosław Makowski
/Jura Szwabska, Niemcy/ #1