efemerofit [24][234]

Rubia tinctorum L.

marzana barwierska marzanna barwierska
na stronie — występowanie