fot. jmak-Sherardia-arvensis-nasiona — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sherardia arvensis (rolnica pospolita)

on This page when logged in
you will see 1.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Schw. Alb, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski