⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Scrophulariaceae (trędownikowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) kwiaty pojedynczo w kątach przysadek lub odlegle; fioletowe (rzadko białe) lub żółte (↓nie)
· Kwiaty w gronie, pojedynczo lub po dwa na długich szypułach w kątach przysadek.
· Łodyga w obrębie kwiatostanu z licznymi długimi lub bardzo krótkimi włoskami gruczołowatymi, bez włosków prostych i rozgałęzionych (lub tylko w dole rośliny z kilkukomórkowymi włoskami prostymi; u Verbascum virgatum czasem z nielicznymi włoskami prostymi).
· Nitki wszystkich pręcików fioletowo owłosione.
· Liście nie zbiegające po łodydze.
  
    
(p) kwiaty fioletowe (rzadziej białe); bez podkwiatów (↓nie)
Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
Verbascum phoeniceum
Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
· Korona zwykle fioletowa, czerwonofioletowa, rzadko biała.
· Kwiaty bez podkwiatków.
· Łodyga w dole krótko omszona włoskami prostymi; w górze dość gęsto gruczołowato owłosiona.
· Szypułki lub gałązki z szypułkami kwiatów ±cienkie i długie, skośnie ku górze skierowane. Szypułki owoców 3-4× dłuższe od kielicha.
· Wszystkie duże liście zebrane w przyziemnej różyczce; łodyga wyżej prawie bezlistna (z drobnymi liśćmi), 35-65cm wysokości.
Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
(p) korona zwykle żółta (rzadziej biała lub różowa); podkwiatki 2 lub brak; łodyga ze stopniowo zmniejszającymi się liśćmi (↑nie)
    
      
(p) kwiaty żółte lub białe; podkwiatków brak; szypułki 4-11(15)mm długości (↓nie)
Verbascum blattaria (dziewanna rdzawa)
Verbascum blattaria (dziewanna rdzawa)
Verbascum blattaria (dziewanna rdzawa)
· Korona w pąku purpurowa, rozwinięta żółta, żółtopomarańczowa, czasem z purpurowym centrum lub biała albo kremowa z czerwonawymi końcami płatków.
· Łodyga w dole ±naga; w górze TYLKO z nielicznymi włoskami gruczołowatymi; 50-100cm wysokości; równomiernie i ±dość gęsto ulistniona, środkowe liście łodygowe niewiele mniejsze od przyziemnych.
· Szypułki owoców 4-11(15)mm długości, 2-3× dłuższe od kielicha.
Verbascum blattaria (dziewanna rdzawa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
(p) podkwiatki dwa; szypułki (0)1-3mm, krótsze od owoców; łodyga i liście gęsto gruczołowato owłosione (↑nie)
· Podkwiatki dwa;
· kwiaty i owoce siedzące lub na krótkich szypułkach, (0)1-3mm długości, krótsze od owoców.
· Korona prawie zawsze żółta.
· Łodyga i liście gęsto gruczołowato owłosione, czasem z domieszką nielicznych włosków prostych; równomiernie i ±dość gęsto ulistniona, środkowe liście łodygowe niewiele mniejsze od przyziemnych.
      
  
(p) kwiaty siedzące lub krótkoszypułowe w pęczkach po kilka; żółte (↑nie)
· Kwiatostan nibykłosowy, rozgałęziony lub nie rozgałęziony.
· Kwiaty gęsto upakowane w pęczkach (siedzące lub na krótkich szypułkach) po kilka w kątach podsadek, z podkwiatkiem; żółte.
· Łodyga w obrębie kwiatostanu gęsto pilśniowato owłosiona lub omszona, zawsze z rozgałęzionymi włoskami, dwuramiennymi, gwiazdkowatymi lub kandelabrowatymi; bez włosków gruczołowatych lub z nielicznymi wśród włosków rozgałęzionych.
· Szypułki owoców zwykle krótsze niż 12mm.
  
    
(p) nitki dłuższych pręcików prawie nieowłosione (↓nie)
· nitki 3 górnych (krótszych pręcików) biało owłosione, dwóch dłuższych pręcików prawie nagie
· przynajmniej dolne i środkowe liście zbiegające po łodydze; całe rośliny gęsto żółtawo kutnerowato owłosione
· pęd kwiatostanowy zwykle pojedynczy, nierozgałęziony
    
      
(p) nitki dłuższych pręcików długie w porównaniu z krótkimi pylnikami (↓nie)
Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa)
Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa)
Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa)
· pylniki nieduże, 1.5-2 mm długości, krótko zbiegające; dwie dłuższe nitki pręcików 3-4× dłuższe od pylników
· znamię słupka główkowate, niezbiegające
· korona szeroko lejkowata 12-20(22) mm średnicy
· liście łodygowe dość długo zbiegające po łodydze
Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
(p) nitki dłuższych pręcików krótkie w porównaniu z dużymi pylnikami (↑nie)
· pylniki dwóch dłuższych pręcików duże, mają 3.5-5 mm długości, wyraźnie zbiegają po nitce pylnika, nitka pylnika przy tym krótka, stanowi tylko 0.5-2× długości pylnika
· korona ±płaska, (20)30-40(55) mm średnicy
· znamię słupka wydłużone, zbiegające dwustronnie po szyjce słupka
      
        
(p) dłuższe ogonki liściowe (↓nie)
Verbascum phlomoides (dziewanna kutnerowata)
Verbascum phlomoides
XL
Verbascum phlomoides (dziewanna kutnerowata)
· liście odziomkowe wyraźnie ogonkowe, z nasadą klinowatą lub zaokrągloną, blaszka w dole niewyraźnie karbowana
· środkowe i górne liście nie zbiegające po łodydze lub krótko i niewyraźnie zbiegające (ale nie aż do niższego liścia)
· szypułki kwiatowe w czasie kwitnienie ±tak długie jak kielich
· rośliny zwykle nieduże, 80-150 cm wysokości
Verbascum phlomoides (dziewanna kutnerowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
(p) krótkie ogonki liściowe (↑nie)
· liście odziomkowe siedzące lub krótkoogonkowe (ogonek do 1/4 długości blaszki), z klinowatą nasadą, brzegiem wyraźnie karbowane
· środkowe i górne liście wyraźnie zbiegające po łodydze
· najdłuższe szypułki kwiatowe w czasie kwitnienie krótkie (< połowa długości kielicha) lub kwiaty niemal siedzące
· rośliny zwykle potężne, 100-200 cm wysokości
Verbascum densiflorum (dziewanna wielkokwiatowa)
wystepowanie
syn. Verbascum thapsiforme · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
    
(p) nitki wszystkich pylników są owłosione (↑nie)
· nitki wszystkich pylników są owłosione
· liście zwykle nie zbiegające po łodydze; górą prawie nagie lub słabo owłosione
    
      
(p) nitki pręcików fioletowo owłosione (↓nie)
· nitki pręcików fioletowo owłosione
· kwiatostan pojedynczy lub skąpo rozgałęziony
      
        
(p) nasada dolnych liści sercowata (↓nie)
Verbascum nigrum (dziewanna pospolita)
Verbascum nigrum (dziewanna pospolita)
Verbascum nigrum (dziewanna pospolita)
liście u podstawy pędu na ogonkach, nasada blaszki liściowej sercowato wykrojona
· nasada blaszki liściowej dolnych liści łodygowych sercowata
· kwiatostan zwykle pojedynczy
· łodyga dołem niemal obła
Verbascum nigrum (dziewanna pospolita)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
(p) nasada dolnych liści klinowata (↑nie)
Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka)
Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka)
Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka)
· nasada blaszki liściowej dolnych liści łodygowych krótkoklinowata
· kwiatostan zwykle rozgałęziony
· łodyga nieco kanciasta
Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka)
wystepowanie
syn. Verbascum austriacum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
      
(p) nitki pręcików białawo owłosione (↑nie)
Verbascum lychnitis (dziewanna firletkowa)
Verbascum lychnitis (dziewanna firletkowa)
Verbascum lychnitis (dziewanna firletkowa)
· nitki pręcików białawo owłosione;
· kwiatostan obficie rozgałęziony
Verbascum lychnitis (dziewanna firletkowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu