atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Verbascum ×ustulatum Čelak.

Verbascum nigrum × phoeniceum