takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Verbascum thapsus L.

dziewanna drobnokwiatowa
na stronie — opis · występowanie · znaleziska · Verbascum ×semialbum
Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa)

pokrój; pobocze drogi na ogródkach działkowych; 01.08.2003, Wroclaw, pobocze alejki na ogródkach działkowych; copyright © by Marek Snowarski

Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa)

kwiat o lejowatej koronie, pylniki dwóch dłuższych pręcików zbiegające po nitce pręcika i dość krótkie, znamię guzkowate, nitki trzech krótszych pręcików białawo owłosione

Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa)

kwiat o lejowatej koronie, pylniki dwóch dłuższych pręcików zbiegające po nitce pręcika i dość krótkie, znamię guzkowate, nitki trzech krótszych pręcików białawo owłosione

Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa)

fragment kwiatostanu, kwiatostan zwarty, korona lejkowato

Verbascum thapsus

Rchb. Ic. fl. Germ. XX T.1637 f.16 dziewanna drobnokwiatowa (Verbascum thapsus) XL

opis

Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa)

główkowate znamię słupka, dłuższe pręciki z drobnymi pylnikami

Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa)

liście w dolnej części łodygi, daleko zbiegające po trzonie

Cała roślina gęsto, kutnerowato owłosiona, z włoskami gwiazdkowatymi. Pęd kwiatostanowy zwykle pojedynczy z pęczkami kwiatów. Liście łodygowe dość długo zbiegające po łodydze.

Nitki 3 górnych (krótszych pręcików) biało owłosione, dwóch dłuższych pręcików prawie nagie.

Korona nie płaska lecz szeroko lejkowata, stosunkowo nieduża, 12-20(22) mm średnicy

Pylniki nieduże, 1.5-2 mm długości nasadzone na nitkę i krótko krótko zbiegające; dwie dłuższe nitki pręcików 3-4× dłuższe od pylników.

Znamię słupka główkowate, niezbiegające.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta, na północy Polski rzadko. Zręby, zbocza, przydroża, miejsca ruderalne.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

znalezisko 20030801.2.03 - Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa); Wroclaw, pobocze alejki na ogródkach działkowych

10f · 20030801.2.03
leg. Marek Snowarski
/Wroclaw, pobocze alejki na ogródkach działkowych/