takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Verbascum thapsus L.

dziewanna drobnokwiatowa
na stronie — opis · występowanie · znaleziska · Verbascum ×semialbum
Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa)
pokrój; pobocze drogi na ogródkach działkowych; 01.08.2003, Wroclaw, pobocze alejki na ogródkach działkowych; copyright © by Marek Snowarski
Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa)
kwiat o lejowatej koronie, pylniki dwóch dłuższych pręcików zbiegające po nitce pręcika i dość krótkie, znamię guzkowate, nitki trzech krótszych pręcików białawo owłosione
Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa)
kwiat o lejowatej koronie, pylniki dwóch dłuższych pręcików zbiegające po nitce pręcika i dość krótkie, znamię guzkowate, nitki trzech krótszych pręcików białawo owłosione
Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa)
fragment kwiatostanu, kwiatostan zwarty, korona lejkowato
Verbascum thapsus
Rchb. Ic. fl. Germ. XX T.1637 f.16 dziewanna drobnokwiatowa (Verbascum thapsus) XL

opis

Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa)
główkowate znamię słupka, dłuższe pręciki z drobnymi pylnikami
Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa)
liście w dolnej części łodygi, daleko zbiegające po trzonie
Cała roślina gęsto, kutnerowato owłosiona, z włoskami gwiazdkowatymi. Pęd kwiatostanowy zwykle pojedynczy z pęczkami kwiatów. Liście łodygowe dość długo zbiegające po łodydze.

Nitki 3 górnych (krótszych pręcików) biało owłosione, dwóch dłuższych pręcików prawie nagie.

Korona nie płaska lecz szeroko lejkowata, stosunkowo nieduża, 12-20(22) mm średnicy

Pylniki nieduże, 1.5-2 mm długości nasadzone na nitkę i krótko krótko zbiegające; dwie dłuższe nitki pręcików 3-4× dłuższe od pylników.

Znamię słupka główkowate, niezbiegające.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta, na północy Polski rzadko. Zręby, zbocza, przydroża, miejsca ruderalne.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

znalezisko 20030801.2.03 - Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa); Wroclaw, pobocze alejki na ogródkach działkowych
10f · 20030801.2.03
leg. Marek Snowarski
/Wroclaw, pobocze alejki na ogródkach działkowych/
literatura · references
· Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.307+298i [71.6]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.411 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.514 [3]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.426 [9]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.566 [40]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.434 [11]
· Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.213+214i+211k [86.5]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1955 — Flora URSS. T.22 p.128 [85.22]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.249 [16.10]
· Reichenbach, H.G., 1862 — Icones florae Germanicae et Helveticae XXIV p.T1637 [92.20]
· Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.211 [150.3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 27.09.2016 · powstała/was created 27.01.2004

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Verbascum_thapsus.htm"> Verbascum thapsus (dziewanna drobnokwiatowa) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>