takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Androsace septentrionalis L.

naradka północna
na stronie — występowanie · znaleziska
Androsace septentrionalis (naradka północna)

26.04.2009, Góry Towarne (Jura); copyright © by Jerzy Kruk

Androsace septentrionalis (naradka północna)

liście odziomkowe

Androsace septentrionalis (naradka północna)

kwiatostan

Androsace septentrionalis (naradka północna)

kwiatostan

Androsace septentrionalis (naradka północna)
Androsace septentrionalis (naradka północna)
Androsace septentrionalis (naradka północna)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsta. Piaski.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 20090426.3.jkr - Androsace septentrionalis (naradka północna); Góry Towarne (Jura)

5f · 20090426.3.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Góry Towarne (Jura)/