porównanie częstych gatunków krajowych

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Boraginaceae (ogórecznikowate)]
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
miodunka lekarska
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
Pulmonaria mollissima
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
letnie liście odziomkowe
Blaszka w nasadzie sercowata; bez plam lub z niewyraźnymi; ogonek liściowy dłuższy od blaszki, nieoskrzydlony (lub niewyraźnie).
Blaszka w nasadzie sercowata, z wyraźnymi białymi plamami; ogonek liściowy tak długi jak blaszka lub krótszy.
Blaszka liściowa stopniowo zwężająca się w wyraźnie oskrzydlony ogonek; szeroko lancetowata.
Blaszka liściowa stopniowo zwężająca się w wyraźnie oskrzydlony ogonek; szeroko jajowata.
kwiaty
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Kielich ±walcowaty.
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Kielich ±lejkowaty.
Kwiaty początkowo karminowoczerwone, potem lazurowoniebieskie.
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
Kwiaty początkowo czerwone, potem niebieskofioletowe.
owłosienie
Łodyga gęsto owłosiona szczeciniastymi włoskami różnej długości.
Liście obustronnie owłosione włoskami różnej długości, z pojedynczymi dłuższymi szczecinkami; spodnia strona wyraźnie gęściej owłosiona włoskami gruczołowatymi, ze słabo wyróżniającym się zróżnicowaniem włosków na długi i krótkie.
Łodyga gęsto owłosiona szczeciniastymi włoskami i nielicznymi włoskami gruczołowatymi.
Liście obustronnie owłosione, górą gęsto krótkimi włoskami z pojedynczymi dłuższymi szczecinkami; także spodnia strona z dość wyraźną dwoistością owłosienia ale rzadko owłosiona krótkimi włoskami.
Łodyga gęsto pokryta szczeciniastymi włoskami nierównej długości, w większości niegruczołowatymi. Liście z obu stron pokryte równej długości włoskami szczeciniastymi.
Cała roślina gęsto pokryta ±równej długości włoskami gruczołowatymi.
występowanie
Pospolita. Wilgotne lasy liściaste i zarośla. Mapka — patrz obok.
wystepowanie
o mapie występowania
Mapka występowanie szeroko ujętego gatunku tj. razem z miodunką ćmą (Pulmonaria obscura).

Rzadka; na zachodzie Polski, także uprawiana dawna roślina lecznicza i zdziczała. Mniej i bardziej wilgotne lasy liściaste i zarośla.

wystepowanie
o mapie występowania
Jasne obrzeża lasów, zarośli, polany, miejsca raczej suche, nasłonecznione; preferuje gleby zasadowe i obojętne.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka; głównie na południowym-wschodzie Polski. Widne i suche lasy (zwłaszcza dąbrowy), zarośla, okrajki, zbocza. Preferuje gleby zasadowe.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Boraginaceae (ogórecznikowate)]
  
liście letnie sercowate lub ucięte, długoogonkowe, bardzo szorstkie, z gęstymi, drobnymi ostrymi szczecinkami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· Górna powierzchnia liścia z dłuższymi, sztywnymi szczecinkami i króciutkimi (widoczne pod lupą) włoskami brodawkowatymi.
Pulmonaria officinalis agg. (miodunka plamista (agg.))
wystepowanie
miodunka lekarska (agg.) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
    
blaszka bez plam lub z niewyraźnymi, krótsza od ogonka liściowego (↓nie)
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· Kielich ±walcowaty.
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
blaszka letnich liści odziomkowych z wyraźnymi białawymi plamami; blaszka dłuższa od ogonka (↑nie)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
· Kielich ±lejkowaty.
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
miodunka lekarska · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na zachodzie Polski, także uprawiana dawna roślina lecznicza i zdziczała. Mniej i bardziej wilgotne lasy liściaste i zarośla.
    
  
liście letnie nie sercowate, nagle lub ±stopniowo przechodzące w ogonek (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· Górna powierzchnia liścia z ±jednorodnymi włoskami, bez króciutkich (widocznych pod lupą) włosków brodawkowatych, co najwyżej z włoskami gruczołowatymi.
  
    
w pełni rozwinięte kwiaty czerwone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Liście łodygowe wyraźnie zbiegające po trzonie, tworząc oskrzydlenie.
    
      
letnie liście odziomkowe 1.5-3× dłuższe niż szerokie, blaszka ±nagle przechodzi w ogonek (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Liście łodygowe krótko zbiegające po łodydze.
· ta cecha diagnostyczna ...
Pulmonaria rubra (miodunka czerwona)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Uprawiana bylina ozdobna.
      
      
letnie liście odziomkowe 2.5-5× dłuższe niż szerokie, blaszka stopniowo przechodzi w ogonek (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
· Liście łodygowe długo zbiegające po łodydze.
· ta cecha diagnostyczna j ...
Pulmonaria filarszkyana
takson nie ujęty w czekliście 2002
  Endemit Karpat Wschodnich, w Polsce nie występuje.
      
    
w pełni rozwinięte kwiaty fioletowe lub niebieskie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Liście łodygowe wcale lub niewyraźnie zbiegają na trzon.
    
      
letnie liście górą gęsto, krótko, miękko owłosione; górna część pędu lepko ogruczolona (↓nie)
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Górna część pędu i kwiatostan obficie lepko ogruczolone.
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
wystepowanie
syn. Pulmonaria mollissima · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rzadka; głównie na południowym-wschodzie Polski. Widne i suche lasy (zwłaszcza dąbrowy), zarośla, okrajki, zbocza. Preferuje gleby zasadowe.
      
      
letnie liście górą szorstko, szczeciniasto owłosione, bez okrywy gęstych, krótkich, miękkich włosków; kwiatostan nie jest lepko ogruczolony (↑nie)
      
        
liście letnie ze sztywnymi, jednorodnymi szczecinkami i bez długich włosków gruczołowatych (↓nie)
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Nieczęsta; rzadko w północno-zachodniej Polsce, częściej na południu niżu Polski. Widne lasy (zwłaszcza dąbrowy), zarośla, okrajki, zbocza; miejsca raczej suche, nasłonecznione; preferuje gleby zasadowe i obojętne.
        
        
liście letnie z długimi i krótkimi sztywnymi szczecinkami i z przymieszką włosków gruczołowatych (↑nie)
        
          
letnie liście 6-9× dłuższe niż szerokie, zwykle plamiste; kwiatostan po kwitnieniu pozostaje gęsty (↓nie)
Pulmonaria longifolia (miodunka długolistna)
Pulmonaria longifolia (miodunka długolistna)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Rzadko uprawiana bylina ozdobna.
          
          
letnie liście 2-6× dłuższe niż szerokie, zwykle wyraźnie plamiste; kwiatostan po kwitnieniu luźny (↑nie)
Pulmonaria saccharata (miodunka pstra)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Gatunek z Apenin i południowo-wschodniej Francji. U nas uprawiana bylina ozdobna.