takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Pulmonaria rubra Schott

miodunka czerwona
na stronie — wymagania i uprawa · znaleziska