⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Medicago (lucerna)]
  
kwiaty fioletowe, przynajmniej niektóre strąki zawinięte (1.5)2-3× (↓nie)
Medicago sativa
Medicago sativa
Medicago sativa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Przynajmniej niektóre strąki zawinięte (1.5)2-3×
Medicago sativa (lucerna siewna)
wystepowanie
syn. Medicago sativa ssp. sativa · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Ważna gospodarczo uprawiana roślina pastewna. Często zdziczała na terenach zruderalizowanych, poboczach dróg, skarpach, miedzach itp. Preferuje stanowiska ciepłe, na glebach lekkich, bardziej suchych, żyznych, zasobnych w wapń.
  
  
kwiaty przynajmniej po części żółte lub strąki mają mniej niż 1.5 zwoju (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· JEŚLI wszystkie kwiaty w kwiatostanie zupełnie fioletowe albo niebieskofioletowe, to strąki sierpowato wygięte lub zwinięte mniej niż 1.5 zwoju.
  
    
strąki ±ogruczolone, kwiaty czysto żółte (↓nie)
Medicago falcata
Medicago falcata (lucerna sierpowata)
Medicago falcata (lucerna sierpowata)
wystepowanie
dzięcielina · syn. Medicago sativa ssp. falcata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Medicago glandulosa (Mert. et Koch) Davidov ≡ M. falcata L. var. glandulosa Mert. et Koch
    
    
strąki nieogruczolone, kwiaty czysto żółte lub innej barwy (↑nie)
    
      
kwiaty żółte, strąki sierpowate (↓nie)
Medicago falcata
Medicago falcata (lucerna sierpowata)
wystepowanie
dzięcielina · syn. Medicago sativa ssp. falcata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche, nasłonecznione tereny trawiaste, obrzeża zakrzaczeń i lasów liściastych, skarpy, tereny ruderalne, przydroża itp. Na glebach ciepłych, żyznych, często na wapiennych, głębokich, rzadko na glebach lekkich, płytkich.
      
      
kwiaty fioletowe lub innych barw, JEŚLI żółte to strąk z przynajmniej 1.5 zwoju (↑nie)
Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
lucerna mieszańcowa, lucerna piaskowa · syn. Medicago media · Medicago sativa × falcata · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Mieszańcowego pochodzenia jest większość uprawianych odmian lucerny. Często dziczeją i są spotykane na przydrożach, okrajkach, terenach ruderalnych z ciepłolubną roślinnością.