antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Medicago ×varia Martyn

lucerna pośrednia lucerna mieszańcowa, lucerna piaskowa
Medicago media Persoon · Medicago sativa × falcata
Medicago ×varia (lucerna pośrednia)

08.06.2008, Jura Krak.-Częst.; copyright © by Jerzy Kruk

Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
Medicago ×varia (lucerna pośrednia)

kwiatostan

Medicago ×varia (lucerna pośrednia)

ogonek liściowy z przylistkami

Medicago ×varia (lucerna pośrednia)

zmienność barwy kwiatów

Medicago ×varia (lucerna pośrednia)

owłosienie łodygi

cechy charakterystyczne

Bylina z silnym, rozgałęzionym systemem korzeniowym i rozgałęzioną głową korzenia. Łodyga podnoszą się lub wzniesiona, 30-100cm wysokości.

space

Strąki zwinięte spiralnie w zakresie 0.5-2 zwojów.

space

występowanie

Mieszańcowego pochodzenia jest większość uprawianych odmian lucerny. Często dziczeją i są spotykane na przydrożach, okrajkach, terenach ruderalnych z ciepłolubną roślinnością.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: 1837r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

znalezisko 20080608.3.jkr - Medicago ×varia (lucerna pośrednia); Jura Krak.-Częst.

3f · 20080608.3.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Jura Krak.-Częst./

znalezisko 20090628.13.sm - Medicago ×varia (lucerna pośrednia); Równina Torzymska, Rzepin

8f · 20090628.13.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepin/

znalezisko 20050600.12.bl - Medicago ×varia (lucerna pośrednia)

14f · 20050600.12.bl
leg. Barbara Łotocka