antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Medicago ×varia Martyn

lucerna pośrednia lucerna mieszańcowa, lucerna piaskowa
Medicago media Persoon · Medicago sativa × falcata
Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
08.06.2008, Jura Krak.-Częst.; copyright © by Jerzy Kruk
Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
kwiatostan
Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
ogonek liściowy z przylistkami
Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
zmienność barwy kwiatów
Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
owłosienie łodygi

cechy charakterystyczne

Bylina z silnym, rozgałęzionym systemem korzeniowym i rozgałęzioną głową korzenia. Łodyga podnoszą się lub wzniesiona, 30-100cm wysokości.

space

Strąki zwinięte spiralnie w zakresie 0.5-2 zwojów.

space

występowanie

Mieszańcowego pochodzenia jest większość uprawianych odmian lucerny. Często dziczeją i są spotykane na przydrożach, okrajkach, terenach ruderalnych z ciepłolubną roślinnością.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: 1837r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080608.3.jkr - Medicago ×varia (lucerna pośrednia); Jura Krak.-Częst.
080608-3
leg. Jerzy Kruk
/Jura Krak.-Częst./ #3
znalezisko 20090628.13.sm - Medicago ×varia (lucerna pośrednia); Równina Torzymska, Rzepin
090628-13
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepin/ #8
znalezisko 20050600.12.bl - Medicago ×varia (lucerna pośrednia)
050600-12
leg. Barbara Łotocka #14