koniczyny o drobnych główkach, żółtych kwiatach

W wielu współczesnych florach ta grupa gatunków koniczyn jest ujmowana jako osobny rodzaj Chrysaspis Desv.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Trifolium (koniczyna)]
  
listki ucięte, z kończykiem, korona opada po kwitnieniu (↓nie)
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
|| 3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Listki ucięte, z nasadzonym kończykiem, środkowy długoogonkowy.
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
Medicago lupulina (lucerna nerkowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Przydroża, tereny ruderalne, miedze, murawy, zarośla; także jako chwast w zbożach, okopowych i w ogrodach. Na glebach ciepłych, żyznych ale także na piaszczystych, szkieletowych, w miejscach bez zwartej roślinności.
  
  
listki wykrojone, bez kończyka, korona pozostaje na strąku (↑nie)
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Kielich i strąk nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
  
    
górne liście pozornie naprzeciwległe a kwiatostany pozornie szczytowe po 1 lub 2 (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· kwiatostany pojedynczo lub po dwa w górze pędu, z uwagi na długie szypuły sprawiają wrażenie szczytowych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
    
      
kwiatostan walcowaty (↓nie)
Trifolium spadiceum
Trifolium spadiceum (koniczyna kasztanowata)
Trifolium spadiceum (koniczyna kasztanowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· kwiaty do 6 mm długości, ich szypuły znacznie krótsze od kielicha
· ta cecha dia ...
Trifolium spadiceum (koniczyna kasztanowata)
wystepowanie
syn. Chrysaspis spadicea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne, często torfiaste, łąki, polany, źródliska. Na glebach podmokłych, ubogich w wapń.
      
      
kwiatostan kulisty (↑nie)
Trifolium badium (koniczyna brunatna)
Trifolium badium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· kwiaty ponad 7 mm długości, ich szypuły ±długości kielicha
· ta c ...
Trifolium badium (koniczyna brunatna)
wystepowanie
syn. Chrysaspis badia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Górskie łąki, hale, wyleżyska, głównie na podłożu wapiennym.
      
    
ulistnienie wyraźnie skrętoległe, kwiatostany liczne, w kątach liści (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· kwiatostany liczne, wyraźnie wyrastają z kątów liści
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
    
      
środkowy listek niemal siedzący lub na krótkim ogonku (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Kwiaty 5-7mm długości.
      
        
przylistki górnych liści lancetowato-jajowate, kwiatostan licznokwiatowy (↓nie)
Trifolium aureum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· Pędy wzniesione, ±sztywne, 15-30cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Trifolium aureum (koniczyna złocistożółta)
wystepowanie
syn. Chrysaspis aurea · Trifolium strepens · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, polany, brzegi dróg leśnych, przydroża. Na stanowiskach umiarkowanie suchych, na glebach różnego typu.
        
        
przylistki górnych liści jajowate, kwiatostan mniej licznokwiatowy (↑nie)
Trifolium patens (koniczyna odstająca)
Trifolium patens (koniczyna odstająca)
Trifolium patens (koniczyna odstająca)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Pędy wzniesione lub podnoszące się, 20-50cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
Trifolium patens (koniczyna odstająca)
wystepowanie
syn. Chrysaspis patens · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego. U nas zadomowiony na wilgotnych łąkach i pastwiskach, na glebach żyznych o odczynie obojętnym do zasadowego, glinach i piaszczystych glinach.
        
      
środkowy listek wyraźnie ogonkowy (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
      
        
kwiatostan mniejszy, mniej kwiatów (↓nie)
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Kwiaty jasno do ciemnożółtych, drobne, 2-3.5(4.5)mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
wystepowanie
orędziw · syn. Chrysaspis dubia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pastwiska, łąki, przydroża i pola, gleby obojętne i do zasadowych, żyzne, dostatecznie wilgotne.
        
        
kwiatostan większy, licznokwiatowy (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Żagielek łyżkowato podwinięty, nie złożony, szeroki, z wystającymi nerwami i z kilem wzdłuż nerwu środkowego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Trifolium campestre (koniczyna różnoogonkowa)
wystepowanie
syn. Chrysaspis campestris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche trawniki bez zwartej murawy, łąki, przydroża, łąki, pola. Na glebach piaszczystych, mniej lub bardziej suchych, o odczynie obojętnym do słabo kwaśnego, często ubogich.
        

Trifolium micranthum

Chrysaspis micrantha
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Występuje na zachód od Polski i w rejonie śródziemnomorskim.

space

Wszystkie listki niemal siedzące. Przylistki w nasadzie nie są rozszerzone.

space

opis

cechy diagnostyczne w kluczu: Trifolium (koniczyna)kl 275
pełny opis na stronie rodzaju: koniczyna (Trifolium)
W wielu współczesnych florach ta grupa gatunków koniczyn jest ujmowana w osobny rodzaj Chrysaspis Desv..
Kwiaty o koronie jasnożółtej, żółtej do intensywnie żółtej lub pomarańczowej (po przekwitnięciu brunatniejące lub niemal czerniejące), w czasie owocowania korona pozostaje. Łódeczka i skrzydełka zrośnięte tylko u nasady. Główki zwykle małe, poniżej 2 cm długości. Przysadki zredukowane do kilku czerwonawych włosków gruczołowatych, zwykle niedostrzegalne.

space

Strąk na trzoneczku, z jednym (bardzo rzadko z dwoma) nasionem.