efemerofit [24][234]

Trifolium alexandrinum L.

koniczyna aleksandryjska

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Trifolium (koniczyna)kl 7595
Roślina roczna. Pędy 40-70cm wysokości, od rozpostartych do wzniesionych, w górze niegęsto przylegająco owłosione.

space

Główki pozornie szczytowe, podługowato owalne Korona bladożółta.

space

występowanie

Często uprawiana w cieplejszym klimacie. Zawleczona w Łodzi.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorski [czas przybycia na teren Polski: XIXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

właściwości i zastosowanie

Roślina jednoroczna w cieplejszym klimacie uprawiana jako paszowa. U nas może być wsiewana w łąkach kwietnych.

wymagania i uprawa

Wymagania (parametry ogrodowe):
gleba dostatecznie wilgotna
odczyn zbliżony do obojętnego
rośnie na glebach cięższych (gliniastych/ilastych)