antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Parietaria officinalis L.

parietaria lekarska pomurnik lekarski
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
27.07.2009, przy klasztorze Kamedułów, Las Wolski, Kraków; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Parietaria (parietaria)kl 6727
Bylina, ze wzniesioną łodygą, 30-80(120)cm wysokości, nierozgałęzioną lub krótko rozgałęzioną.

space

Kwitnienie maj-październik.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina z rejonu śródziemnomorskiego, z miejsc wilgotnych i cienistych; u nas od dawna zadomowiona w miejscach o charakterze ruderalnym.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090727.1.and - Parietaria officinalis (parietaria lekarska); przy klasztorze Kamedułów, Las Wolski, Kraków
090727-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/przy klasztorze Kamedułów, Las Wolski, Kraków/ #9