antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Parietaria pensylvanica Muehlenb. ex Willd.

parietaria pensylwańska pomurnik pensylwański
Parietaria pensylvanica (parietaria pensylwańska)
copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Parietaria pensylvanica (parietaria pensylwańska)
Parietaria pensylvanica (parietaria pensylwańska)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Parietaria (parietaria)kl 6730
Rośliny roczne, pęd wzniesiony, 20-50cm wysokości, zwykle skąpo rozgałęziony.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pochodzi z Ameryki Północnej gdzie rośnie w zacienionych miejscach. U nas stwierdzona na przydrożach w Bydgoszczy.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1991r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych