takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Myosurus minimus L.

mysiurek drobny
Myosurus minimus
pokrój; 04.05.2005, okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Myosurus minimus (mysiurek drobny)
Myosurus minimus (mysiurek drobny)
Myosurus minimus (mysiurek drobny)
Myosurus minimus
kwiat
Myosurus minimus
kwiat
Myosurus minimus
kwiat

cechy charakterystyczne

Drobna jednoroczna roślina, (5)10-16(18)cm wysokości. Łodyg kwiatowych zwykle kilka, każda z jednym szczytowym kwiatem, jedynie w nasadzie ulistniona, naga. Korzenie krótkie nitkowate.

space

Kwiat z silnie wydłużonym stożkowato-cylindrycznym dnem kwiatowym, zielonożółty, z pięcioma listkami miodnikowymi z drobnymi przylegającymi ostrogami.

space

występowanie

Myosurus minimus (mysiurek drobny)
wystepowanie
o mapie występowania
Podmokłe pola, ugory, brzegi wód, namuliska, na glebach ubogich, zwykle kwaśnych, także umiarkowanie zasolonych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V–narażony na wymarcie
znalezisko 20090410.1.js - Myosurus minimus (mysiurek drobny)
7f · 20090410.1.js
leg. Jacek Soboń
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.422 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.51 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.172 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.168+156k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.63 [9]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.181 [86.10]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.57 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.30 [81]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.323 [85.7]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.287 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.174 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 24.12.2016 · powstała/was created 03.08.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Myosurus_minimus.htm"> Myosurus minimus (mysiurek drobny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>