znalezisko 00010000.18.bl (leg. det. Barbara Łotocka)
bl-f158-myosurus-minimus-kwiat3
Myosurus minimus
kwiat
bl-f158-myosurus-minimus-kwiat4
Myosurus minimus
kwiat
bl-f158-myosurus-minimus-kwiat5
Myosurus minimus
kwiat