atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Radiola linoides Roth

lenek stoziarn
Radiola linoides Gmel.
Radiola linoides (lenek stoziarn)
27.08.2009, Żary; copyright © by Krzysztof Ciesielski
cechy diagnostyczne w kluczu:Linaceae (lnowate)kl 6785

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsty; namuliska, wilgotne pola i przydroża.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090827.1.kc - Radiola linoides (lenek stoziarn); Żary
090827-1
leg. Krzysztof Ciesielski
/Żary/ #2