takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (CR) [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Nigella arvensis L.

czarnuszka polna

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna, (3)10-30(50)cm wysokości, naga lub wyłysiała.

space

Pylniki zakończone szpiczastym wyrostkiem ich łącznika.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Chwast zbóż, pola uprawne, ogrody, miedze, ugory, na glebach bogatych w wapń.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤250.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (CR); archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 00010000.23.bsw - Nigella arvensis (czarnuszka polna)
9f · 00010000.23.bsw
leg. Barbara Sudnik-Wójcikowska
znalezisko 20120703.2.jkr - Nigella arvensis (czarnuszka polna); Milechowska Góra
3f · 20120703.2.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Milechowska Góra/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.379 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.20 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.151 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.159 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.57 [9]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.48 [86.10]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.40 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.108 [81]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.68+t6 [85.7]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.116+116i+367 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.252 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.164 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 27.12.2016 · powstała/was created 13.11.2011

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Nigella_arvensis.htm"> Nigella arvensis (czarnuszka polna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>