atlas-roslin.pl

Xanthium albinum (Widder) H.Scholz [🔉 ksan·ti·um *]

rzepień włoski, rzepień brzegowy
Xanthium riparium Itzigs. et Hertsch [🔉 ksan·ti·um *] · Xanthium strumarium ssp. strumarium × ssp. italicum [🔉 ksan·ti·um *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xanthium albinum (rzepień włoski)
osobnik; owocująca roślina w nadbrzeżnych zaroślach; tu widoczny osobnik wypreparowany z otaczających go zarośli
Xanthium albinum (rzepień włoski)
pokrój
Xanthium albinum (rzepień włoski)
owoce
Xanthium albinum
XL
Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
koszyczek męski
Xanthium albinum (rzepień włoski)
owoce
Xanthium albinum (rzepień włoski)
koszyczek żeński
Xanthium strumarium
kwiatostany
Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Xanthium (rzepień)kl 273

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
osobnik; owocująca roślina w nadbrzeżnych zaroślach; tu widoczny osobnik wypreparowany z otaczających go zarośli
Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: południe Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1853r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 15pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3270 — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.

cechy diagnostyczne w kluczu:Xanthium (rzepień)kl 273

wybrane okazy · selected collections

#19
bl.B133
leg. Barbara Łotocka
#6
wm.080902-2
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Stanisławice; Rzeka Raba [nadbrzeżne zarośla]/
#6
22 07 14 - BG2189
leg. Błażej Gierczyk
/Rapocin pow. głogowski, 400m S/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.480 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.219 [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.660 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.474 [15]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.50 [86.7]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.516 [11]
 • Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.529 [85.25]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.143 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.675 [3]
 • http://projekty.gdos.gov.pl/igo-xanthium-albinum
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji