Xanthium

rzepień
cechy diagnostyczne w kluczu:Ambrosiaceae (ambrozjowate)kl 9111
  
↓nieu nasady liści trójdzielne, proste, żółtawe ciernie
Xanthium spinosum (rzepień kolczasty)
Xanthium spinosum (rzepień kolczasty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Liście górą ciemnozielone, spodem gęsto szarawo kutnerowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
Xanthium spinosum (rzepień kolczasty)
wystepowanie
rzepień ciernisty · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Miejsca ruderalne i przydroża w cieplejszych regionach Polski.
  
  
↑nie łodyga nieocierniona
· ta cecha diagnost ...
· Liście obustronnie zielone, rzadko owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stro ...
  
    
↓nieroślina niearomatyczna, szarozielona
Xanthium strumarium (rzepień pospolity)
Xanthium strumarium (rzepień pospolity)
Xanthium strumarium (rzepień pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Roślina niearomatyczna, szarozielona.
Xanthium strumarium (rzepień pospolity)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Miejsca ruderalne, piaszczyste przydroża, brzegi wód.
    
    
↑nie roślina aromatyczna, zielona do żółtozielonej
Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
Xanthium albinum (rzepień włoski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Roślina aromatyczna; zielona do żółtozielonej.
Xanthium albinum (rzepień włoski)
wystepowanie
rzepień brzegowy · syn. Xanthium riparium · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Często wzdłuż Wisły i Odry, miejsca ruderalne, brzegi rzek.