takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Lapsana communis L. s. str.

łoczyga pospolita
Lapsana communis L. ssp. communis
na stronie — występowanie · znaleziska