takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Lapsana intermedia M. Bieb.

loczyga pośrednia
Lapsana communis L. ssp. intermedia (M. Bieb.) Hayek
na stronie — występowanie · znaleziska
Lapsana intermedia (loczyga pośrednia)

04.07.2005 copyright © by Jerzy Kruk XL

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa wschodnia [czas przybycia na teren Polski: XVIIw.?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

znalezisko 20050704.KRA335194.jkr - Lapsana intermedia (loczyga pośrednia)

3f · 20050704.KRA335194.jkr
leg.  , det. Agnieszka Michalewska