atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Nonea pulla (L.) DC.

zapłonka brunatna
Nonea erecta Bernh.