takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Asperugo procumbens L.

lepczyca rozesłana
na stronie — występowanie · znaleziska