antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· prawdopodobnie kenofit, zadomowiony [234]

Malus domestica Borkh.

jabłoń domowa
na stronie — występowanie · znaleziska
Malus domestica
owoce odmiany uprawnej; copyright © by Robert Kiedrowski
Malus domestica
krótkopędy i pąki
Malus domestica
Malus domestica (jabłoń domowa)
Malus domestica (jabłoń domowa)
Malus domestica (jabłoń domowa)

występowanie

Uprawiane drzewo owocowe. Poza tym zdziczałe.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; prawdopodobnie kenofit; pochodzenie: roślina uprawiana od dawna na szerokim obszarze Eurazji [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Drzewo owocowe od wieków uprawiane w licznych odmianach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od dawna, na licznych stanowiskach w różnych regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.13.bl - Malus domestica (jabłoń domowa)
bl.13
leg. Barbara Łotocka #2
znalezisko 20031129.1.bl - Malus domestica (jabłoń domowa); Warszawa
bl.031129-1
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa/ #2
znalezisko 20111106.8.11 - Malus domestica (jabłoń domowa); Park Grabiszyński, Wrocław
111106-8
leg. Marek Snowarski
/Park Grabiszyński, Wrocław/ #7
znalezisko 20050505.4.js; Wleń, ogród
js.050505-4
leg. Jacek Soboń
/Wleń, ogród/ #2