atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Malus prunifolia (Willd.) Borkh. [🔉 ma·lus *]

jabłoń śliwolistna
Malus prunifolia (jabłoń śliwolistna)
12.04.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń XL
Malus prunifolia (jabłoń śliwolistna)
var. lutea
Malus prunifolia (jabłoń śliwolistna)
Malus prunifolia (jabłoń śliwolistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Malus (jabłoń)kl 8116

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

  • ▫  ‘Maria — młode liście biało-różowo plamiste; owoce konsumpcyjne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140412.34.js - Malus prunifolia (jabłoń śliwolistna); OB Uniw. Wrocławskiego
140412-34
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/
/var. lutea (Bean) f. nov./ #1
znalezisko 20180717.8.pk - Malus prunifolia (jabłoń śliwolistna); ogród botaniczny Monachium (Niemcy)
180717-8
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny Monachium (Niemcy)/ #2