atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Malus florentina (Zucc.) C.K. Schneid. [🔉 ma·lus *]

Malus Malus Malus MalusMalusjabłoń kwiecista (Malus floribunda)jabłoń śliwolistna (Malus prunifolia)
🌸🌱