fot. bl-f212-malus-domestica (600×384) — copyright © by Barbara Łotocka
krótkopędy i pąki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Malus domestica

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.04.2003
copyright © by Barbara Łotocka