fot. 111022-7279_v2 — copyright © by Marek Snowarski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carya ovata (orzesznik pięciolistkowy)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.10.2011, Wrocław, Park Szczytnicki · copyright © by Marek Snowarski