fot. 111029-7491 (884×507) — copyright © by Marek Snowarski
niski żywopłot
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carpinus betulus (grab pospolity)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.10.2011, Park Grabiszyński, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski