znalezisko 20120000.K140_12.12 - Schizanthus ×wisetonensis (motylek nadobny) · ogród · (leg. det. Marek Snowarski)
120607-9262
Schizanthus ×wisetonensis (motylek nadobny)
młoda roślina niedługo po posadzeniu sadzonki
120607-9262_v2
Schizanthus ×wisetonensis (motylek nadobny)
młoda roślina niedługo po posadzeniu sadzonki
120705-9914
Schizanthus ×wisetonensis (motylek nadobny)
120711-0091
Schizanthus ×wisetonensis (motylek nadobny)
120711-0092
Schizanthus ×wisetonensis (motylek nadobny)
120713-0228
Schizanthus ×wisetonensis (motylek nadobny)
· 3D||
120713-0230
Schizanthus ×wisetonensis (motylek nadobny)
· 3D||
120713-0233
Schizanthus ×wisetonensis (motylek nadobny)
· 3D||