fot. am-s206 — copyright © by Antoni Mielnikow
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sambucus ebulus

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.06.2002, Wygiezłów · copyright © by Antoni Mielnikow