fot. ANDMonotropa_hypophegea.02.08.2009.6 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Monotropa hypophegea (korzeniówka mniejsza)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

02.08.2009, okolice Miechowa, pn. Małopolska · copyright © by Anna Nowak-Dańda