fot. ANDPyrola_carpatica.28.07.2005.1 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Pyrola carpatica (gruszyczka karpacka)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

28.07.2005, rejon Kopy Kondrackiej, Tatry · copyright © by Anna Nowak-Dańda