fot. arys-DSCN6364 — copyright © by Andrzej Ryś
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 5.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lathyrus heterophyllus (groszek różnolistny)

on This page when logged in
you will see 5.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

02.07.2015 copyright © by Andrzej Ryś
« Lathyrus (groszek)

« Lathyrus heterophyllus (groszek różnolistny)