fot. bg-2005_89-Odontites_serotonia_1 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Odontites serotina

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.08.2005, WPN, łąki nadwarciańskie · copyright © by Błażej Gierczyk