fot. bg-2008-1-Alnus_viridis15 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Alnus viridis (olsza zielona)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.07.2008, Bieszczady, przełęcz Bukowska · copyright © by Błażej Gierczyk