fot. bg-2008-1-Rhodiola_rosea62 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Rhodiola rosea (rożeniec górski)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

28.06.2008, Karkonosze, Mały Śnieżny Kocioł · copyright © by Błażej Gierczyk