fot. bg-2008-1-Sedum_alpestre_204 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sedum alpestre (rozchodnik alpejski)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.08.2008, Karkonosze, Mały Śnieżny Kocioł · copyright © by Błażej Gierczyk