fot. bg-Sedum_sexangulare1 (677×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sedum sexangulare (rozchodnik sześciorzędowy)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.07.2007, okolice Żerkowa
copyright © by Błażej Gierczyk