fot. bg-Vicia_cassubica (780×507) — copyright © by Błażej Gierczyk
szczyt kwiatostanu
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vicia cassubica

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.06.2004, Dziewicza Góra k. Poznania
copyright © by Błażej Gierczyk