fot. bl-Alnus-viridis-040503-Rogow-Alpin-F280_1010016 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Alnus viridis (olsza zielona)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Łotocka