fot. bl-F250_1020007 (621×480) — copyright © by Barbara Łotocka
nasiona
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lythrum salicaria (krwawnica pospolita)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.11.2003, Warszawa
copyright © by Barbara Łotocka