fot. bl-F254_1030032 (527×538) — copyright © by Barbara Łotocka
znalezisko bl.040117-5
kwiaty
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hamamelis japonica (oczar japoński)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

17.01.2004
copyright © by Barbara Łotocka