fot. bl-F298-F1040025 (357×536) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Parthenocissus tricuspidata (winobluszcz trójklapowy)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

młode pędy czepne; 05.2005
copyright © by Barbara Łotocka