fot. bl-F304-F1010002 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Astragalus australis (traganek jasny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

31.05.2005, Skałki wapienne pod szczytem Trzech Koron · copyright © by Barbara Łotocka